woensdag, 23 april 2014

De Wereldweide

Welkom op de website van Daltonschool De Wereldweide. Op deze pagina kunt u informatie vinden over onze school, foto’s van activiteiten terugkijken óf uw kind opgeven als leerling. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze site.

Tot ziens op
Daltonschool De Wereldweide!

Actueel   

Groep 1 & 2 werkt met coaches. Iedere leerling heeft een coach en kan deze vragen om te helpen, wanneer het zelf niet lukt. Lukt het de coach ook niet, dan hebben wij nog experts in de klas. Deze expert kun je vragen of hij/zij je veter wil strikken, of je wil helpen bij de computer, etc. stapsgewijs leren we de kinderen al in de kleuter groep aan om elkaar te helpen, waar nodig is.

In groep 3,4,5 gaan wij elke dag na de pauze racelezen. De kinderen krijgen 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk woordjes te lezen. Dit wordt gedaan in twee of drietallen. Ze schrijven na 1 minuut op hoeveel woordjes ze hebben gelezen en dan is de ander aan de beurt. Doordat ze in tweetallen werken leren ze elkaar te helpen om een hoger leesniveau te bereiken. Ze leren zo ook om gaan met de verschillen in niveau. De tweetallen wisselen elke week.

Maatjeswerk groep 6/7/8 In de klas hangt een bord waarop de namen van de kinderen twee aan twee (drie)naast staan. Dit kind (of deze kinderen) zijn elkaars maatje voor de komende twee weken. Daarna wisselen de maatjes. Op de taakbrief staat bij diverse vakken een M. Dit betekent maatjeswerk en dan wordt er met het maatje samengewerkt. Het is niet de bedoeling dat de één opdracht één doet en de ander opdracht twee, maar het moet in overleg per opdracht. Het is mooi om te zien hoe kinderen elkaar op deze manier helpen, uitleg geven, discussiëren over een vraag. Bovendien onthouden de kinderen de leerstof op deze manier veel beter.

Nieuwe leerlingenraad

Na een spannende verkiezingsstrijd is de nieuwe leerlingenraad bekend. Dit schooljaar zullen de volgende leerlingen vergaderen over van alles en nog wat. De verkiezing was vooral in de groepen 5 en 8 enorm spannend, voor deze groepen hadden we een tweede stemronde nodig. De volgende leerlingen zullen de raad dit jaar vertegenwoordigen; Selène, Nienke, Demi Janaï, Rajan, Wiktoria, Timo en Shannen. Wij wensen deze leerlingen ontzettend veel plezier.

Mededelingen

25 april                        Koningsspelen
28 april t/m 6 mei        Meivakantie
28 t/m 30 mei              Hemelvaart vakantie
9 juni                           2e Pinksterdag vrij
23 juni                         Evaluatiedag lln vrij
8 juli                            Feestavond alle groepen en afscheid groep 8
14 t/m 18 juli               Groep 8 vakantie

Bereikt uw kind binnenkort de basisschool leeftijd en heeft u nog geen schoolkeuze gemaakt?
Dan nodigen wij u van harte uit om onze kleine, veilige school ‘in vol bedrijf’ te bekijken en de sfeer te proeven.
Of klik op hier om direct naar het aanmeldformulier te gaan.


Regel van de week

Schoolgegevens

Daltonschool De Wereldweide
Clematisstraat 10
8091 VK Wezep
Tel.: 038-3761855
e-mail:
info@dewereldweide.nl

Directeur:  Maarten Broekman
Locatieleider: Frits Hilbrink

Copyright 2010 De Wereldweide