vrijdag, 27 maart 2015

De Wereldweide

Welkom op de website van Daltonschool De Wereldweide. Op deze pagina kunt u informatie vinden over onze school, foto’s van activiteiten terugkijken óf uw kind opgeven als leerling. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze site.

Tot ziens op
Daltonschool De Wereldweide!

Actueel   

De Wereldweide biedt:
- Daltononderwijs 
- Continurooster
- Digitale plusklas
Veel kennis in huis
Grote ouderbetrokkenheid
- Persoonlijke aandacht
- Individueel leerplan
- Engels vanaf groep 1
- Veilige sfeer met veel structuur
- Kind komt tot zijn recht
- Kind houdt plezier in leren
- Gedegen basis voor het voortgezet
  onderwijs


Een kijkje in de school:

Een film over de wereldweide. De leerlingenraad laat ons alles zien! Regel van de weekLeergeld maakt het voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen mogelijk om mee te doen met activiteiten als een schoolreisje, sport, muziek, enz. Want: "Nú meedoen is straks meetellen" Voor info en aanmelding : www.leergeldnoordveluwe.nl

Overhandiging van de cheque

Mededelingen

26 maart   Paasknutselmiddag
27 maart
Palmpaasoptocht
   1 april   Thema avond stichting Proo
   3 april   Goede Vrijdag
   6 april   2e paasdag
21,22, 23 april   Eindcito groep 8
24 april   Koningsspelen
27 april    Koningsdag alle leerlingen vrij
  4 t/m 15 mei
Meivakantie

Bereikt uw kind binnenkort de basisschool leeftijd en heeft u nog geen schoolkeuze gemaakt? Dan nodigen wij u van harte uit om onze school ‘in vol bedrijf’ te bekijken en de sfeer te proeven. Of klik op hier om direct naar het aanmeldformulier te gaan.

Schoolgegevens

Daltonschool De Wereldweide
Clematisstraat 10
8091 VK Wezep
Tel.: 038-3761855
e-mail:
info@dewereldweide.nl

Waarnemend directeur:  Frits Hilbrink

Copyright 2010 De Wereldweide