dinsdag, 01 september 2015

De Wereldweide

Welkom op de website van Daltonschool
De Wereldweide. Op deze pagina kunt u informatie vinden over onze school, foto’s van activiteiten terugkijken óf uw kind opgeven als leerling. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze site.

Tot ziens op

Daltonschool De Wereldweide!

Actueel   

De Wereldweide biedt:
- Peuteropvang/BSO 
Daltononderwijs 
- Continurooster
- Digitale plusklas
Veel kennis in huis
Grote ouderbetrokkenheid
- Kind nabij onderwijs
- Persoonlijke aandacht
- Individueel leerplan
- Engels vanaf groep 1
- Veilige sfeer met veel structuur
- Kind komt tot zijn recht
- Kind houdt plezier in leren
- Gedegen basis voor het voortgezet
  onderwijs


Een kijkje in de school:

Een film over de wereldweide. De leerlingenraad laat ons alles zien!


Regel van de week

 

Leergeld maakt het voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen mogelijk om mee te doen met activiteiten als een schoolreisje, sport, muziek, enz. Want: "Nú meedoen is straks meetellen" Voor info en aanmelding : www.leergeldnoordveluwe.nl

Overhandiging van de cheque

Mededelingen

09-09   Verkiezing leerlingenraad
15-09   Ouderavond
23-09   Kinderpostzegels
25-09   Schoolfotograaf 

 

Bereikt uw kind binnenkort de basisschool leeftijd en heeft u nog geen schoolkeuze gemaakt? Dan nodigen wij u van harte uit om onze school ‘in vol bedrijf’ te bekijken en de sfeer te proeven. Of klik op hier om direct naar het aanmeldformulier te gaan.

Schoolgegevens

Daltonschool De Wereldweide
Clematisstraat 10
8091 VK Wezep
Tel.: 038-3761855
e-mail:
info@dewereldweide.nl

Waarnemend directeur:  Frits Hilbrink

Copyright 2010 De Wereldweide