maandag, 25 mei 2015

De Wereldweide

Welkom op de website van Daltonschool
De Wereldweide. Op deze pagina kunt u informatie vinden over onze school, foto’s van activiteiten terugkijken óf uw kind opgeven als leerling. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze site.

Tot ziens op

Daltonschool De Wereldweide!

Actueel   

De Wereldweide biedt:
- Peuteropvang/BSO 
Daltononderwijs 
- Continurooster
- Digitale plusklas
Veel kennis in huis
Grote ouderbetrokkenheid
- Persoonlijke aandacht
- Individueel leerplan
- Engels vanaf groep 1
- Veilige sfeer met veel structuur
- Kind komt tot zijn recht
- Kind houdt plezier in leren
- Gedegen basis voor het voortgezet
  onderwijs


Een kijkje in de school:

Een film over de wereldweide. De leerlingenraad laat ons alles zien!Thema-avond Proo

Op donderdagavond 18 juni 2015 wordt een Thema avond georganiseerd over
Pedagogisch Handelen, de relatie tussen leerkracht en leerling. 
U kunt u aanmelden via de link .


Regel van de weekLeergeld maakt het voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen mogelijk om mee te doen met activiteiten als een schoolreisje, sport, muziek, enz. Want: "Nú meedoen is straks meetellen" Voor info en aanmelding : www.leergeldnoordveluwe.nl

Overhandiging van de cheque

Mededelingen

4 t/m 15 mei   Meivakantie
20 mei   Juffen- en meesterdag
25 mei   2e Pinksterdag lln vrij 
27 t/m 29 mei

Kamp groep 7 en 8
  1 t/m 4 juni   Avondvierdaagse
  5 juni   Studiedag lln vrij
18 juni   Thema avond st. Proo
22 juni   Studiedag lln vrij
23 juni   Schoolreis groep 1 t/m 6
29 juni   Rapport mee
30 juni   Rapport bespreking
  7 juli   Musical/ afscheid groep 8
  9 juli   Doordraaiochtend / BBQ
10 juli   's Middags lln vrij
13 juli t/m    
21 augustus   Zomervakantie

 

Bereikt uw kind binnenkort de basisschool leeftijd en heeft u nog geen schoolkeuze gemaakt? Dan nodigen wij u van harte uit om onze school ‘in vol bedrijf’ te bekijken en de sfeer te proeven. Of klik op hier om direct naar het aanmeldformulier te gaan.

Schoolgegevens

Daltonschool De Wereldweide
Clematisstraat 10
8091 VK Wezep
Tel.: 038-3761855
e-mail:
info@dewereldweide.nl

Waarnemend directeur:  Frits Hilbrink

Copyright 2010 De Wereldweide