maandag, 30 maart 2015

Historie

Onze naam "De Wereldweide"

We zijn gericht op de wijde wereld en vinden het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen oriënteren op die wereld. Zowel op deze gedachte als op onderstaande gedachten is de naam "De Wereldweide" gestoeld.

Wereld:
  • brede blik
  • naar buiten gericht
  • ieder mens is gelijkwaardig
  • we gaan uit van de rechten van het kind
Weide:
  • grond waarop iets tot bloei komt
  • speelweide
  • stukje cultuur
  • is altijd omheind, dus veilig
  • stukje van Wezep: Wezep betekent 'Weidebeek"

Veiligheid

Boven alles staat voor ons dat een kind zich veilig voelt op school, dat het met plezier naar school gaat en ervaart dat leren leuk is. Daarbij schenken wij bewust aandacht aan de drie waarden:

    rust - reinheid - regelmaat.

De School

De Wereldweide ligt midden in het dorp Wezep. We hebben 6 lokalen, een mediatheek, een ib-lokaal, een speellokaal, een atelier en 2 speelpleinen.

Groepsgrootte

De Wereldweide kent kleine klassen. We werken met combinatiegroepen. In elke combinatiegroep zitten gemiddeld 20 kinderen. Hierdoor kunnen we veel individuele aandacht geven aan de kinderen.

Identiteit

De Wereldweide geeft openbaar onderwijs wat wil zeggen dat we ieders godsdienst of levensbeschouwing eerbiedigen. Daarbij wordt de universele verklaring van de Verenigde Naties over de Rechten van het Kind gevolgd.

Ons onderwijs

De Wereldweide is een Daltonschool en heeft techniek en cultuur als speerpunten.Informatie hierover vindt u onder het kopje: Ons onderwijs.

Bestuur en schoolleiding

Ons bestuur wordt gevormd door de Stichting Proo, Primair openbaar onderwijs Noord Veluwe. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur, Dhr. Berend Redder.
De dagelijkse leiding van de school is in handen van de locatieleiderDe eindverantwoordelijke van de school is de directeur, Maarten Broekman.

Stagiaires

De Wereldweide is een 'leerschool'. Dat houdt in dat wij studenten de gelegenheid geven om zich te bekwamen in het lesgeven. We zien dit ook als een kans om de kwaliteit van ons onderwijs te versterken en bij de tijd te blijven. De leerkracht van de groep blijft altijd verantwoordelijk voor het groepsgebeuren.

Mededelingen

26 maart   Paasknutselmiddag
27 maart
Palmpaasoptocht
   1 april   Thema avond stichting Proo
   3 april   Goede Vrijdag
   6 april   2e paasdag
21,22, 23 april   Eindcito groep 8
24 april   Koningsspelen
27 april    Koningsdag alle leerlingen vrij
  4 t/m 15 mei
Meivakantie

Bereikt uw kind binnenkort de basisschool leeftijd en heeft u nog geen schoolkeuze gemaakt? Dan nodigen wij u van harte uit om onze school ‘in vol bedrijf’ te bekijken en de sfeer te proeven. Of klik op hier om direct naar het aanmeldformulier te gaan.

Schoolgegevens

Daltonschool De Wereldweide
Clematisstraat 10
8091 VK Wezep
Tel.: 038-3761855
e-mail:
info@dewereldweide.nl

Waarnemend directeur:  Frits Hilbrink

Copyright 2010 De Wereldweide