maandag, 30 mei 2016

Historie

Onze naam "De Wereldweide"

We zijn gericht op de wijde wereld en vinden het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen oriënteren op die wereld. Zowel op deze gedachte als op onderstaande gedachten is de naam "De Wereldweide" gestoeld.

Wereld:
  • brede blik
  • naar buiten gericht
  • ieder mens is gelijkwaardig
  • we gaan uit van de rechten van het kind
Weide:
  • grond waarop iets tot bloei komt
  • speelweide
  • stukje cultuur
  • is altijd omheind, dus veilig
  • stukje van Wezep: Wezep betekent 'Weidebeek"

Veiligheid

Boven alles staat voor ons dat een kind zich veilig voelt op school, dat het met plezier naar school gaat en ervaart dat leren leuk is. Daarbij schenken wij bewust aandacht aan de drie waarden:    rust - reinheid - regelmaat.

De School

De Wereldweide ligt midden in het dorp Wezep. We gebruiken 3 lokalen, een ib-lokaal, een speellokaal, de hallen en 2 speelpleinen.

Groepsgrootte

De Wereldweide kent kleine klassen. We werken met combinatiegroepen. In elke combinatiegroep zitten gemiddeld 15 kinderen. Hierdoor kunnen we veel individuele aandacht geven aan de kinderen.

Identiteit

De Wereldweide geeft openbaar onderwijs wat wil zeggen dat we ieders godsdienst of levensbeschouwing eerbiedigen. Daarbij wordt de universele verklaring van de Verenigde Naties over de Rechten van het Kind gevolgd.

Ons onderwijs

De Wereldweide is een Daltonschool en heeft techniek en cultuur als speerpunten.Informatie hierover vindt u onder het kopje: Ons onderwijs.

Bestuur en schoolleiding

Ons bestuur wordt gevormd door de Stichting Proo, Primair openbaar onderwijs Noord Veluwe. Dhr. Berend Redder, voorheen algemeen directeur, is daarvoor benoemd als college van bestuur. Daarnaast heeft de stichting een Raad van Toezicht.

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur, Frits Hilbrink.

Stagiaires

De Wereldweide is een 'leerschool'. Dat houdt in dat wij studenten de gelegenheid geven om zich te bekwamen in het lesgeven. We zien dit ook als een kans om de kwaliteit van ons onderwijs te versterken en bij de tijd te blijven. De leerkracht van de groep blijft altijd verantwoordelijk voor het groepsgebeuren.

  

Mededelingen

27 mei               Juffendag
30 mei t/m
  2 juni               Avondvierdaagse
  3 t/m 6 juni      Lang weekend
20 juni               Studiedag lln vrij
23 juni               Schoolreis gr 1 t/m 6
29 juni t/m
  1 juli                Schoolkamp gr 7 en 8
  5 juli                Afscheidsfeest groep 8
  7 juli                Doordraai ochtend
  7 juli                BBQ
  8 juli                Leerlingen 's middags vrij

 

VLOG (video weblog) van onze kinderen zien?
Klik hier:
Welkom
Lezen
Glow in the dark disco
Engels in groep 1 en 2
Een kijkje in groep 6,7,8
Buitenspelen bij BSO de Wereldkinderen

Schoolgegevens

Basisschool De Wereldweide
Clematisstraat 10
8091 VK Wezep
Tel.: 038-3761855
e-mail: dewereldweide@stichtingproo.nl


Directeur:  Frits Hilbrink

Copyright 2010 De Wereldweide